flesvullingen

LUCHT

Flesvullingen tot 300 bar terwijl je wacht. De flessen moeten een geldige keuring hebben.

Prijs: 0,0011 € /  liter 

 

NITROX - ZUURSTOF

Nitrox tot 40%, 300bar via continu mengen, dus voor deze mengsels is geen zuurstofschone fles vereist.
Voor rijkere mengsels gebruiken we partieel druk mengen. Dus enkel zuurstofschone flessen. Maximale druk 200 bar.

Prijs: 0,0028 € /  liter (22-31% nitrox)
Prijs: 0,0033 € /  liter (32-40% nitrox)
Prijs: 0,0110 € /  liter (100% zuurstof)

  

TRIMIX

Wij mengen alle mogelijke gasmengsels.  Op voorhand aan te vragen.

Prijs: 0,039 € /  liter He